Så här tänker vi

Det handlar om ER!
Och vi tror att ni vinner på att utveckla er organisation inifrån.

En bra process berättar någonting om var man är och också om vart man vill. Därför utgår alltid vårt arbete i era behov och de utmaningar som ni står inför. När ni anlitar Liera får ni processer som är ärliga, äkta och som i grunden handlar om vilken trovärdighet ni vill ha inom er organisation.

Liera är en konsultbyrå som utgår från det mänskliga perspektivet för att hjälpa organisationer, inom såväl privat och offentlig sektor, att utvecklas och växa.
Vi tror att företag måste vara modiga för att gå in i en utvecklingsprocess. Vi tror på organisationens förmåga att förändras inifrån. Vi tror på att skapa en genuin process som skapar bestående förändring. Bra processer skapar bättre relationer. Och bättre relationer skapar en positiv organisationskultur. Vi tror på medarbetarens inre potential.

Därför finns Liera. Det är därför vi jobbar med människor och organisationer. Det är därför det är viktigt för oss att se potentialen hos alla medarbetare i organisationen.

Vi identifierar nya sätt att skapa en gemensam förståelse och målbild inom organisationen utifrån de behov och utmaningar som ni står inför.

Vi bistår i att skapa nya arenor och designar processer som ger nya perspektiv och insikter som sätter i gång utveckling. Vi tror på att öppna upp för den potential som vi anser finns hos medarbetare i alla organisationer – lösningen finns hos er själva; vi faciliterar  processen.

Vi hjälper organisationer att bygga en arena för utveckling och ett hållbart både ledarskap och medarbetarskap.