Så här gör vi

Våra uppdrag är uppbyggda av tre faser: Planering, vändpunkt och genomförande.

Planeringsfasen handlar om att se på bakgrunden för uppdraget, mål och succékriterier, önskade resultat, rollfördelning, inledande möten med deltagarna och en dialog om var ni är.

Beslutspunkten är när vi samlat in underlag från uppdragsgivare och deltagare samt definierat det slutgiltiga uppdragets karaktär och avgränsningar.  Här bestäms vart ni ska.

Genomförandet består i att designa en workshop utifrån de behov som finns i organisationen och genom grupprocessen implementera detta i gruppen. Här jobbar ni tillsammans för att skapa den nya verkligheten. Vår roll är att sätta ramarna och skapa en god process, deltagarna står för innehållet – detta gör vi genom att både stödja och konfrontera.

Vår tro är att medarbetare själva äger lösningarna på sina egna problem. Vår roll är att erbjuda förutsättningar och skapa en arena för denna utveckling.

De områden som vi jobbar med är:

Ledarskap
Förändring
Medarbetarskap
Självinsikt
Konflikthantering
Organisationsutveckling
Coaching