Inbjudan till utvecklingsprogrammet Radical Collaboration®
11-13 december Thorskogs slott

Vi lever i en tid med ökad komplexitet och snabb teknikutveckling. I denna globaliserade värld med ständiga
förändringar är professionellt samarbete en framgångsfaktor för individer, grupper och organisationer.
Professionellt samarbete är förmågan att skapa varaktiga och långsiktiga relationer med den tillit och
förtroende som behövs för att skapa riktigt bra resultat.

Radical Collaboration® stärker din förmåga att samarbeta, hantera konflikter och förhandla!

Under 3 dagar arbetar vi tillsammans med programmets fem delar:

1. Avsikt – Vilja till samarbete
2. Sanning – Öppenhet
3. Eget val – Personligt ansvar
4. Självkännedom och förståelse av andra
5. Problemlösning och förhandling

Radical Collaboration® bygger på aktiva deltagare och upplevelsebaserad inlärning.

Programmet ger:

  • Kunskap om vad som skapar och bygger ett förtroendefullt samarbete långsiktigt
  • Insikter om dynamiken i relationer, speciellt i konfliktsituationer och förhandlingar
  • Ökad förmåga till förtroendefullt samarbete med externa intressenter
  • Ökad insikt om egna attityder och beteenden vid intressemotsättningar eller konflikter
  • Träning i att föra goda samtal samt aktivt lyssnande
  • En evidensbaserad metod för problemlösning, förhandling och konfliktlösning
  • Träning i att förhandla
  • Självinskit och personlig utveckling
  • Nytt nätverk med övriga deltagare och kursledare

Företag och organisationer som arbetar med Radical Collaboration® är bl. a. Pfizer, Scan
IFL (Handelshögskolan i Stockholm), Arbetsmiljöverket, Boeing Leadership, Sony Ericsson.
För mer information www.radicalcollaboration.com

Kursledare:
Jonas Wirén, Concore AB 070-628 09 08 jonas.wiren@concore.se www.concore.se
Ingela Goteman, GIBA HRpartner AB 0708-49 11 17 ingela.goteman@gibaab.se www.gibaab.se

Datum och plats: 11-13 december Thorskogs slott, Kungälv. http://www.thorskogsslott.se/

Investering per person (exkl. moms)
11 900 SEK plus internat 4 500 SEK
Anmälan sker till Linus Nilsson och är bindande.

Linus Nilsson linus@liera.se 070-32 49 850

Avbokning före 14 dagar innan kursstart medför endast en avbokningskostnad på 4 500 SEK.
Kursen är maximerad till 18 deltagare.