Jag arbetar med människor som vill utvecklas och skapa
resultat!

I många av dagens organisationer behövs medarbetare med
olika kompetenser som arbetar tillsammans för att nå mål och resultat. Verksamheter
behöver också utvecklas för att möta morgondagens kunder, medarbetare och ägare.

För mig handlar verksamhetsutveckling om att koppla ihop
människors beteende, drivkrafter och samarbetsförmåga med vad verksamheten
behöver idag och i ett längre strategiskt perspektiv.

Den effektivaste utvecklingen av en organisation anser
jag sker när människor som arbetar tillsammans lär känna och litar på varandra.
En viktig grund för att tillsammans skapa mål, visioner och konkreta resultat i
vardagen.

Andra viktiga delar för att nå långsiktig framgång anser
jag är att medarbetare får möjlighet till personlig utveckling. Detta gäller
inte minst chefer/ledare. Om medarbetarna är företagets viktigaste resurs anser
jag att det gäller att utveckla personalen för att vara en attraktiv
arbetsgivare.

Som konsult skapar jag olika typer av möten mellan
människor där vi arbetar med utveckling av individer, grupper och
organisationen samt kopplar ihop det med verksamheten.

Stöd och coachning av chefer/ledare att utveckla sig
själva och sin roll är ett område som jag brinner för och tror är väldigt
viktiga för att skapa resultat i organisationer.

Jag är övertygad om att många verksamheter skulle kunna
nå sina mål på ett effektivare sätt genom att arbeta strategiskt och
strukturerat med kopplingen mellan människor och verksamhet. Att arbeta med VAD vi ska göra och leverera men också HUR vi ska samarbeta för att nå våra
gemensamma mål.  Hur kan vi hjälpa varandra att bidra maximalt med våra olika personligheter, drivkrafter, erfarenheter och perspektiv?

Lika centralt som kopplingen mellan människor och
verksamhet är drivkraften att det vi gör tillsammans skapar resultat på kort
och lång sikt i den dagliga verksamheten. För mig är det viktigt att kunden
äger sin process, att den är unikt designad och att vi arbetar tillsammans i en
utvecklingsprocess där det som sker följer gruppens behov för att nå resultat
och lyckas.

Områden där jag tror att jag kan bidra som person och med
min utbildning/erfarenhet är:

  • Verksamhetsutveckling
  • Grupputveckling
  • Individutveckling/coachning av chefer medarbetare
  • Chefs- ledarutveckling
  • Radical Collaboration (Förtroendefullt samarbete)
  • Karriärutveckling/coachning
  • Vilka utmaningar står Er verksamhet inför?
  • Vad behöver Ni för att lyckas?
  • Vad har Ni för ambitionsnivå?

Jag vill gärna skapa en förutsättningslös kontakt med dig
som vill utveckla dig själv individuellt eller tillsammans med dina
medarbetare/kollegor och skapa resultat.

Linus Nilsson

070-32 49 850
linus@liera.se

Formellt:

Fil Kand Beteendevetenskap med inriktning organisation
och ledarskap

Högskoleingenjör i automatiseringsteknik

CPCC Certified Professional Coactive Coach, Coaching training institute (CTI)
ACC Associate Certified Coach, International Coach Federation (ICF)

Certifierad Handledare Radical Collaboration (Förtroendefullt samarbete)

IPU profilanalys
IPU Drivkraftsanlys

Decision Dynamics Karriärmodell
Decision Dynamics Beslutsstillsmodell

Tidigare konsultuppdrag:

Global HR funktion, Global ledningsgrupp, Regionledningsgrupper (globalt), reklambyrå
tekniska utvecklingsorganisationer, kommuner, bostadsbolag, möbelindustri, bilindustri,
förpackningsindustrin, VD nätverk, ledningsgrupper, byggbranschen, IT-bolag, coaching
av chefer och medarbetar.

Internationella konsultuppdrag i:

Chile, Danmark, Dubai, Finland, Indien, Norge, Ryssland, Sydafrika
och Tyskland.