Min bakgrund är civilingenjören som efter 3 år insåg att den verkliga utmaningen i organisationer har med människor att göra – därför sadlade jag 1982 om till HR på Tetra Pak där jag var i 15 år.

Det jag fortfarande brinner för är att bidra till att människor OCH organisationer mår bra dvs. att ledning, chefer och medarbetare drar med full kraft åt samma håll samt åstadkommer resultat med ett leende på läpparna.

Erfarenhetsmässigt har jag i knappt tre decennier arbetat  inom HR/utveckling av  människor & organisationer med bla.:
– konsultativt förhållningssätt för ledningsgrupper
– designat och ansvarat för olika chefs-/ledarutvecklings aktiviteter
– ansvarat för HR i en global koncern med verksamhet i 22 länder

Det jag kan erbjuda är erfarenhet och kunskap kring:
– praktiskt förändringsarbete
– design av lärande och utvecklingsinsatser
– att leda utvecklingsprocesser
– olika verktyg för att bygga självkännedom – att förstå sig själv, andra samt att kunna interagera är enligt mitt synsätt en förutsättning för framgång

Jag tror att det krävs MOD för att våga utmana och till fullo ta vara på den samlade kraft som finns hos medarbetare i organisationer. Detta sker genom att skapa arenor där man tillsammans arbetar fram konkreta handlingsplaner för organisationens bästa.
Sammanfattningsvis tror jag att det finns mycket att vinna för både organisationer och individer när man vågar se på och ta tag i sin egen verklighet på ett konstruktivt sätt.

Kontakta gärna mig om du  vill diskutera kring ovanstående

Jan Nilsson
Liera AB

jan@liera.se
+46 705 370235