Verksamheter och individer i balans

Varför finns Liera?

Vi jobbar med att skapa en arena för förändring i individer och organisationer. Målet med verksamheten är att utveckla individer och organisationer för att skapa balans. Vi tror på kraften och potentialen hos medarbetaren, gruppen och organisationen. Vi tror att framgångsrika företag kan bli ännu bättre med rätt typ av utvecklingsarbete.

För att gå in i en förändringsprocess krävs mod.  Vi har många års samlad erfarenhet inom utvecklingsarbete och med mer än 100 kunder små som stora, privata som offentliga samt lokala som globala.

Därför finns Liera – vi finns för att hjälpa individer och organisationer att utvecklas. Därför planerar, genomför och följer vi upp processer.

Kontakta oss gärna med dina frågor. Vi besöker gärna er kostnadsfritt för att se vilka utmaningar ni står inför !

För mer info kontakta oss:

Liera AB
Killiansgatan 23
223 50 Lund
+46 46- 37 02 37
info@liera.se

Vi som jobbar här:
Tina Nilsson, läs mer
Jan Nilsson, läs mer
Linus Nilsson, läs mer
Jens Nilsson, läs mer

Samarbetspartners
Decision Dynamics
IPU Profilanalys
MiLgårdarna
Leanway
GIBA
Training Lab